Embedsmænd

Logens Embedsmænd i terminen 2017-2019

 

Søster overmester Lone Lundgaard

23464622 | llundgaard7@gmail.com

 

Søster undermester Ninna Gjedsted-Jacobsen

23418021 | ninna.gj@gmail.com

 

Søster sekretær Gurli Holst

29391859 | holst198@hotmail.com

 

Søster kasserer Vibeke Holdt

23414492 | holdtvibeke@gmail.com

 

Søster skatmester Grethe Eppler Hansen

86121818 | gvehke@gmail.com

 

Søster eksmester Lis Armstrong

26173323 | lis.armstrong@mail.dk

 

Søster 1. storrepræsentant Vibeke Horup Andersen

40156211 | vibeke.h.andersen@gmail.com

 

Søster 2. storrepræsentant Karen Sanggaard Sørensen

86244786 | bskvs@mail1.stofanet.dk