Formål

Odd Fellow Ordenens Formål er at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.

Vi i Terra Nova mener, at det at være med i et logeliv, der foruden et socialt/ humanitært arbejde også bygger på det indadvendte arbejde med os selv – jvnf. Ordenens formål; er et godt alternativ til den travle verden, der fylder så meget i vor hverdag og som vi alle er en del af.

Værdien af det logen giver er udefinerligt og individuelt.